Self Caught Flight

ענף ה- SCF הוא ענף יחידני בו זורקים את הצלחת אל מול הרוח ותופסים אותה. ישנם שני תחומים בתוך ענף זה:

ענף  SCF נחשב כאחד מה- Field Events (דיוק, מרחק, דיסקאתון) והציון בו מחושב ע"י שילוב תוצאות ה- MTA וה- TRC (הסבר מפורט יותר בעתיד...).

קישורים

כללי:
FIELD EVENTS

 


חוקים (החוקים מתואמים עם האגודה העולמית לצלחות מעופפות WFDF)

תקנון MTA

מגרש
המגרש צריך להיות גדול מספיק כדי להכיל את כל השטח בו נעה הצלחת, על המגרש להיות מישורי. אין צורך בסימנים או הגדרות מגרש אחרות.

המשחק
שחקן צריך לזרוק את הצלחת כך שהיא תשאר באוויר כמה שיותר זמן, לפני שיתפוס אותה שוב. כל שחקן יעשה חמישה נסיונות בכל סיבוב.
מדידת זמן המעוף תעשה מרגע שחרורה עד רגע המגע הראשון. הזמן יחשב עד לדיוק של מאית השנייה. תוצאת הזריקה היא הזמן האמצעי (לא הממוצע) בין שלושת התוצאות אותן מסר צוות המדידה. לא ימדד זמן עבור זריקות לא מוצלחות. צוות המדידה מונה שלושה מודדים, במקרה ויש רק שתי תוצאות לזריקה תחושב התוצאה לפי הממוצע, באם יש רק תוצאה אחת תיפסל הזריקה.
השחקן ישחרר את הצלחת מידו בתוך 15 שניות מנתינת האות ע"י השופט. באם זרק הצלחת בחריגה ממסגרת הזמן הזו ציונו יהיה 0.

התפיסה
תפיסה תחשב חוקית כאשר הצלחת נתפסת ונשלטת ביד אחת של השחקן, ללא מגע של כל חלק גוף אחר. מותר לשחקן לגעת בצלחת כמות בלתי מוגבלת של פעמים, כל עוד הנגיעות מתבצעות בחלק גוף אחד בכל נגיעה (לשים לב שהזמן נעצר במגע הראשוני). תפיסת הצלחת תיחשב רק באם עזב אותה רק לאחר שהייתה באחזקה מלאה. אסור לשחקן לעזוב את הצלחת, להחליף יד וכדומה כדי שהתפיסה תיחשב. במידה והתפיסה מתבצעת עם פגיעתה באדמה, התפיסה נחשבת.
ציון השחקן הוא ציון התפיסה התקנית בעלת הזמן הארוך ביותר.

סדר זריקה
כדי לזרז את קצב הזריקות ניתן לקבץ את המתחרים לקבוצות של 5, כאשר כל שחקן זורק זריקה אחת בתורו לפי סדר, עד השלמת 5 זריקות.
סדר הזורקים בתוך הקבוצה ייקבע אקראית בסיבוב הראשון, בסיבוב השני והלאה ייקבע הסדר לפי רצון הזורקים בעלי התוצאה הטובה ביותר בסיבוב שעבר.

הפרעות
באם הצלחת פגעה במעופה באדם או חיה או במקרה שתנועת השחקן בזמן התפיסה הופרעה ע"י גורם חיצוני, הזריקה נפסלת והשחקן רשאי לזריקה נוספת. במידה והשחקן או הצלחת נתקלו בהפרעה צפויה או ברורה הזריקה תיחשב כחוקית והשחקן לא יזכה בזריקה נוספת.
שופט האירוע יכריז על ההפרעות הצפויות והברורות לפי מיקום האירוע, שטחי הצופים ייחשבו הפרעה צפויה.

שלבים
בסיבוב המוקדמות יתחרו כל השחקנים בקבוצות של 5, בסיבוב חצי הגמר ייתחרו 10 המתחרים בעלי ציון הטוב ביותר בשתי קבוצות של 5. בסיבוב הגמר יתחרו 5 השחקנים בעלי הציון הטוב ביותר בסיבוב חצי הגמר. המנצח בתחרות ייקבע ע"פ זמן השחקן הטוב ביותר בסיבוב הגמר.