Disctructor - תפיסות מתקדמות

קישורים: המדריך למשחק חופשי, מדריכים מתקדמים, מילון מושגים

המדריך לשחקן המתקדם נמצא עדיין בשלבי כתיבה, ובקרוב יעלה לאוויר במלואו.

בנתיים יש 4 סרטים לליוד של תפיסות פחות שגרתיות: כל אחד בגודל של מגה בערך, פורמט AVI

לשם הצגת הסרטים יש להוריד ולהתקין תוכנה מתאימה, אנחנו ממליצים על DivX

 

Gitis Triple Fake  

Behind the Head Jazz  

 

קישורים: המדריך למשחק חופשי, מדריכים מתקדמים, מילון מושגים