הדרכה לילדי חטיבת שמואל הנגיד בהרצליה

זו פגישה שנייה עם ילדי חטיבת שמואל הנגיד, הפעם במסגרת יום ספורט. הפעם שעברה הייתה בים


Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_07.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_08.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_11.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_12.JPG
Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_13.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_15.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_16.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_17.JPG
Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_18.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_19.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_20.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_21.JPG
Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_22.JPG Y03-M11-D04_ShmoelHanagid_25.JPG